مشخصات پرچم لرستان بصورت استاندارد

این مطلب برای کسانی است قصد به ساخت و تکثیر پرچم لرستان دارند و این سند حاوی اطلاعاتی از ساخت ساز پرچم، رنگهای استاندارد و نشان آن دارد. پرچم لورستان پرچمی است که با آرمانها و خواست های به حق این ملت آمیخته است و تمام احقاق حقوق های این ملت را در خود گنجانده

مشخصات کلی پرچم

پرچم لرستان متشکل از سه رنگ و سه ستاره است

رنگها

پرچم دارای سه رنگ به صورت افقی است. رنگ بالا مشکی، میانی سبز و پایین آبی است و میان این رنگها با خطهای سیاه از هم جدا شده اند. عرض پرچم دو سوم از طول است

نشان مرکزی

این سه ستاره، نشانی از سه دسته لر (فیلی، بختیاری، لک)دارد. 

.1 

مشخصه اصلی پرچم لرستان سه رنگ مشکی، سبز و آبی است

 

 

.2

ستاره های پرچم بصورت هشت ضلعی می باشند 

.3 

در وسط پرچم سه ستاره هشت ضلعی وجود دارد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند 

 

  .4 

ستاره ها دقیقا در مرکز پرچم قرار دارد

 

  5.

سه رنگ پرچم و کدها به شرح عکس مقابل اند 

 

برای دیدن پرچم با کیفیت بالا کلیک کنید 

  

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.